• „Ако ви е поразила красотата на една жена, но не можете да си спомните с какво е била облечена, значи тя е била облечена перфектно.“