• „Когато двама бизнесмени винаги са на едно мнение, значи единият е излишен.“