Уѝлям О́кам (англ. William of Ockham, ок.1288–1347) е английски францискански монах и философ-схоластик, известен най-вече с т.нар. Бръснач на Окам.


 • Философията не е прислужница на теологията, защото теологията не е наука, а комплес от положения, свързани заедно не от рационална последователност, но циментирани от силата на вярата.в противовес на Тома Аквински, който твърди: "В науката и философията не може да бъде обявено за истинно всичко онова, което е лъжливо от гледна точка на теологията…"


 • Логиката, риториката и граматиката са всъщност истински практически ръководства, а не чисто умозрителни дисциплини, доколкото гореуказаните три области от знанието наистина управляват разума в неговата дейност.


 • …Никакъв едикт на папата не е мерило за вярата…, а само свещеното писание… е действително мерило за нашата вяра.


 • Движещото се тяло и движението са приемливо неразличими.


 • Нищо не трябва да се приема без основания, ако не е известно или като самоочевидно, или от опит.


 • Не трябва да приемаме някакво положение като неподлежащо на обосноваване, ако разбира се не е логически извод или нещо проверено от опита, или благочестиво предписание, изискващо от нас да постъпим именно така, а не иначе.


Бръснач на Окам


 • Същностите не трябва да се умножават без необходимост.
  Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
Въпреки че широко цитираната като Бръснач на Окам, тази популярната формулировка в този си вид не се среща никъде в съществуващите му произведения. Тя е оформена по този начин от философа Йоханес Клауберг в 1654 г. Но някои кратки фрази в творбите на Окам (като приведените по-долу) могат да се приемат като първообраз на горния постулат.


 • Не бива да се използва многочисленост без необходимост. — Quaestiones et decisiones in quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi (ed. Lugd., 1495), i, dist. 27, qu. 2K
  Numquam ponenda est pluralitas sine necessitate.


 • Напразно се опитваме да направим с повече това, което може да бъде направено и с по-малко. — Summa Totius Logicae, i. 12
  Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora.


Приписвани думи


 • Ти ме защитавай с меч, а аз ще те защитавам със слово.легендарни приписвани думи, отправени към германския император Лудвиг IV Баварски, при когото Окам е принуден да потърси помощ през 1328 г., спасявайки се от гнева на папата, ядосан от някои негови научни схващания


Външни връзки