Уилям Мадър Луис

Уилям Мадър Луис (William Mather Lewis) е американски преподавател. В периода 1923-1927 година е президент на университета „Джордж Вашингтон“.

  • Днес светът е жертва на пропагандата, защото хората не са интелектуално компетентни. Повече от всички друго САЩ се нуждаят от самостоятелното мислене на компетентните граждани.
    Today the world is the victim of propaganda because people are not intellectually competent. More than anything the United States needs effective citizens competent to do their own thinking.