Уилям Джеймс (18421910) е американски психолог и философ.


 • Бъдете готови да приемете нещата такива, каквито са. Приемането на онова, което вече се е случило, е първата стъпка към преодоляването на последиците от всяко нещастие.


 • В сравнение с това, което би трябвало да бъдем, ние сме само наполовина будни.


 • Вярата е една от силите, който крепят човека. Пълното й отсъствие вещае срив.
 • Изкуството на мъдростта е в това да знаеш кои неща в живота трябва да пренебрегнеш.
 • Вярвай, че животът си струва да бъде живян, и тази вяра ще стане факт.
  Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.
из есето "Is Life Worth Living?"


 • Големите кризи и непредвидените обстоятелства ни показват колко по-големи са жизнените ни сили в сравнение с това, което предполагаме.


 • Дали животът си струва а бъде живян? Това зависи от живеещия го.


 • Действието може да не донесе щастие, но пък и не съществува щастие без действие.
  Action may not bring happiness but there is no happiness without action.


 • Действията привидно следват чувствата, но в действителност действията и чувствата вървят заедно и като направляваме действията, които са пряко подвластни на волята, ние можем косвено да направляваме чувствата.


 • За да промениш нечий живот, започни веднага, направи го необикновено, без възражения.


 • Изкуството да бъдеш мъдър е в умението да знаеш на какво не бива да се обръща внимание.


 • Кажете му да живее с "да" и "не" - "да" за всичко добро и "не" за всичко лошо.


 • Много от това, което наричаме Зло… често може да се превърне в мобилизиращ и стимулиращ фактор просто чрез промяна на вътрешната нагласа на страдащия от страх към борбеност.


 • Най-съкровенният принцип на човешката природа е горещото желание да бъдеш оценен.


 • Повечето хора живеят – било физически, морално или интелектуално – в един твърде ограничен периметър от реалния си потенциал. Те използват само малка част от своето съзнание и от богатството на душата - подобно на човек, който от цялото си тяло свиква да си служи и да движи само малкия си пръст. • Свръхнапрежението, нервността, запъхтяното бързане, интензивността и измъчеността на израза у американците са лош навик и нищо повече.


 • Трагедията на живота е не, че свършва толкова скоро, а че чакаме толкова дълго, за да го започнем.Погрешно приписвани
 • Най-великото откритие на моето поколение е това, че хората могат да променят живота си, променяйки вътрешната си нагласа.
  The greatest discovery of any generation is that a human being can alter his life by altering his attitude.
популярна перифраза на една мисъл на религиозния лидер Спенсър Кимбъл (Spencer W. Kimball)