Уилсън Мизнър

американски писател

Уилсън Мизнър (Wilson Mizner, 1876 - 1933) е американски драматург и предприемач.

  • Ако крадеш от един, това е плагиатство; ако крадеш от много, това е проучване.
  • Първите сто години са най-трудни.
    The first hundred years are the hardest.