• Намирайки се в рамките на една парадигма, е много трудно да си представим друга парадигма.
    Адам Смит