• За да научиш хората да обичат справедливостта, трябва да им покажеш резултатите от несправедливостта.
    Адам Смит