Щастието не е цел, то е страничен продукт. Парадоксално, единственият сигурен начин човек да не бъде щастлив е съзнателно да планира така живота си, че да си доставя удоволствие напълно и изключително. – Елинор Рузвелт (1960)