Ако се държиш все едно си щастлив, ти действително ще станеш по-щастлив.
Дейл Карнеги


Архив:

По-добре е да вървиш срещу опасностите, отколкото да ги очакваш на място.
ген-с Александър Суворов