• Смехът е сериозно нещо. Не можем да караме хората да се смеят на глупости.

— Георги Парцалев