"Няма добро, което да трае вечно и лошо, което никога да не свършва"- Александър Заяков