• Пряката цел на изкуството е художествената правда.

— Иван Гончаров