• Ако всички хора знаеха какво говорят един за друг, на света нямаше да има дори четирима приятели.

— Блез Паскал