"Дето няма обич, там и мислите не ходят, а дето има обич там смъртта на единия е смърт и за другият!" - Васил Левски