Всичко, което не е обагрено с любов, си остава безцветно.
Герхарт Хауптман


Архив:

Животът е почти непрекъсната върволица от собствени открития.
Герхарт Хауптман

Който се стреми нагоре, да си отгледа собствени криле.
Герхарт Хауптман