Живото изкуство не възпроизвежда миналото; то го продължава.
Огюст Роден


Архив: