Том Лерър (1960)
  • „Животът е като отходен канал. Какво ще извадиш от него, зависи от това какво си пуснал.“
  • "Отрезвителен е фактът, че на моята възраст Моцарт вече е бил мъртъв от две години."