Томас Уотсън,президент на IBM


  • „Мисля че на световния пазар има търсене за пет компютъра“ — 1943