• Порядъчните американци след смъртта си отиват в Париж.