Тодор Влайков

български писател, общественик и политик

Тодор Генчев Влайков (18651943) е български писател, общественик и политик.

  • Народът трябва да се посвещава; един непросветен народ е враг на себе си: непросветеният народ, колкото и каквито права да има, се самолишава от тях.
из "Личният режим у нас"


  • Едно добро управление трябва да се стреми да създаде еднакви условия и възможности за всестранно развитие на отделната личност.


  • За да може едно управление да се смята за добро, то трябва да бъде почтено и справедливо, мъдро и умно, съобразително, тактично и предвидливо.


  • Никога други път не са толкова много и с такава парадност кръстосвали страната по всички направления и обикаляли всички градове и паланки, па дори и села, за да влияят с авторитета на най-висшата власт и лично, като министри, да раздават всевъзможни обещания.
из "Личният режим у нас"


  • Неговата политическа публицистика далеч не е загубила своето значение и към днешна дата, тъй като тя е съществена част от демократичната политическа традиция в България.
— проф. д-р Георги Близнашки, из предговора към фототипното издание "Личният режим у нас"


  • Без да става сух моралист, Тодор Влайков съумява да ни внуши едно дълбоко нравствено чувство при картините си от българския живот.
— акад. Михаил Арнаудов, из предговора към фототипното издание "Личният режим у нас"