Тиодор Зелдин (англ. Theodore Zeldin, р.1933) е английски философ, социолог, историк, писател и оратор.

  • Една нова визия за бъдещето винаги има нужда преди всичко от нов поглед към миналото.


  • ...хората никога не са можели да имат нова визия за бъдещето, преди първо да ревизират представата си за миналото.


  • По силата на всеки един е, с малко кураж да подаде ръка на някой различен, да слуша и да се опита да увеличи, дори съвсем малко, количество на добротата и хуманността в света. Но е лекомислено да правим това, без да помним как са пропадали предишните опити и че никога не е било възможно да се предскаже със сигурност как ще се държи едно човешко същество. С безкрайната си процесия от минувачи, повечето от чиито неочаквани срещи са били пропуснати възможности, историята досега е била до голяма степен хроника на пропилените заложби. Но следващия път, когато двама души се срещнат, резултатът може да е различен. Това е коренът на безпокойството, но и на надеждата, а надеждата е коренът на хуманността.


  • Гордостта на човечеството, че може да комуникира по-добре от всички други създания, е опровергана от факта, че в повечето случаи говоренето е посрещано с мълчание или неразбиране.


  • Желанието да живееш колкото се може по-интензивно е подчинило хората на същата дилема като водната бълха, която живее 108 дни на 8° по Целзий, но само 26 дни на 18°, въпреки че и в двата случая сърцето й бие общо 15 милиона пъти, но при втория пулсът й е почти четири пъти по-бърз. Технологиите са бърз пулс, който сгъстява домакинската работа, пътуването, забавленията и натъпква още и още неща в даден период от време. Никой не е очаквал, че те ще създадат чувството, че животът се движи твърде бързо.


Уикипедия разполага със статия за Тиодор Зелдин