Теогнид

древногръцки лирически поет, живял приблизително през 6 век пр.н.е.

Теогнид от Мегара е древногръцки поет-лирик.


  • По-лесно е да направиш добрия човек зъл, отколкото от злия — добър.
  • Дори на лъва понякога му се налага да не се храни с месо.