Робърт Едуард "Тед" Търнър III (англ. Robert Edward "Ted" Turner III, р. 1938) е основател на информационната агенция СиЕнЕн (CNN).


 • Ако имах някакво смирение, щях да бъда идеален.
  If I had any humility I would be perfect.


 • Ако хората получаваха целия секс, който можеха да издържат, те щяха да се чувстват щастливи и доволи, само да си седят и да се усмихват. Искам да кажа, че никога няма да почувстате агресия, ако сте получли каквото ви трябва, нали? Много секс за всички – това е решението на световните проблеми.
  If people get all the sex they can handle, they're so happy and content they just sit around and smile. I mean, you never feel aggressive just after you've gotten laid, right? Lots of sex for everybody, that's a solution to the world's problems.
Playboy, Aug. 1978


 • Бих казал, че шансовете са 50 на 50, че човечеството ще изчезне или почти ще изчезне през следващите 50 години. Оръжия за масово унищожение, болести, глобалното затопляне – направо ми изкарват ума.
  I'd say the chances are about 50-50 that humanity will be extinct or nearly extinct within 50 years. Weapons of mass destruction, disease, I mean this global warming is scaring the living daylights out of me.


 • В Съединените щати живеят един от най-тъпите хора в света. Искам да знаете, че ние знаем това.
  The United States has got some of the dumbest people in the world. I want you to know that we know that. • Войната беше добра за мен от финансова гледна точка. Но аз не искам да правя пари по този начин. Аз не искам кървави пари.
  War has been good to me from a financial standpoint but I don't want to make money that way. I don't want blood money.


 • Демокрацията и свободното предприемачество печелят по всички краища на света. … Нещата наистина потръгват.
  Democracy and free enterprise are winning out all over the world, … Things are really looking up. • За някакви 20 кратки години, според всички изследвания, ние се превърнахме в най-уважавния източник на новини в света. "Ню Йорк Таймс" съществуват вече 100 години, а ние го напрвихме само за 20.
  In 20 short years, by all the surveys, we became the world's most respected news source. The New York Times had been there for 100 years. We did it in 20.


 • Има твърде много излишни новини – извращенията на деня или някой, който е застрелял седем човека на братско парти. Кому е нужно всичко това?
  There's an awful lot of superfluous news, the pervert of the day and someone that shot seven people at a fraternity party. Who needs it all?


 • Искам минимален контрол.
  I want a minimal amount of control.


 • Когато губите малки предприятия, вие губите големи идеи. Хората, които притежават техния собствен бизнес, са негови собствени шефове. Те са независими мислители. Те знаят, че не могат да се конкурират чрез имитация с големите момчета – те трябва да бъдат изобретателни. Така че те не са толкова заладяни от парите, колкото от идеите.
  When you lose small businesses, you lose big ideas. People who own their own businesses are their own bosses. They are independent thinkers. They know they can't compete by imitating the big guys; they have to innovate. So they are less obsessed with earnings than they are with ideas.


 • Медиите са твърде концентрирани, твърде малко хора притежават твърде много. Има само пет компании, които контролират 90% от това, което четете, чувате и виждате. А това не е здравословно.
  The media is too concentrated, too few people own too much. There's really five companies that control 90 percent of what we read, see and hear. It's not healthy.


 • На всеки няколко секунди става промяна – една осма нагоре, една осма надолу. Това е като игра на слот-машина – печеля 20 милиона, губя 20 милиона.
  Every few seconds it changes - up an eighth, down an eighth -it's like playing a slot machine. I lose $20 million, I gain $20 million...


 • На моя кораб има много флагове, но белият не е сред тях.


 • Най-голямата книга за даряването, която някога съм чел, е "Коледна песен" на Чарлз Дикенс – за Скрудж, който намира щастието, когато започва да помага на обеднялото семейство на Тини Тим … Спомняте ли си? Цялото му поведение се променя и той е щастлив.
  The greatest book about giving that I've ever read is 'A Christmas Carol' by Charles Dickens, about Scrooge and how happy he was when he started doing things to help Tiny Tim's impoverished family, … Remember? His whole attitude changed and he was happy.


 • Не успях много в актьорството …, но аз обичам шоубизнеса.
  I didn't get here for my acting… but I love show business.


 • Никога не съм попадал на човек, който да е победил на най-високото ниво на каквото и да било днес, без да е имал правилно отношение, без да е дал всичко от себе си – поне докато го е правил; не е бил подготвен и не е имал пълна работна програма.
  I've never run into a guy who could win at the top level in anything today and didn't have the right attitude, didn't give it everything he had, at least while he was doing it; wasn't prepared and didn't have the whole program worked out.


 • Няма нищо лошо в това да бъдеш уволнен.
  There's nothing wrong with being fired.


 • Победителите никога не се отказват, а отказващите се никога не печелят.
  Winners never quit, and quitters never win.


 • През тези три години дадох половината от себе си. За да бъда честен ръцете ми трепереха, докато го подписвал. Знаех си, че вече бях излязъл от надпреварата за най-богатия човек в света.
  Over a three year period, I gave away half of what I had. To be honest, my hands shook as I signed it away. I knew I was taking myself out of the race to be the richest man in the world.


 • През целия ми живот хората са казвали, че аз няма да направя това.
  All my life people have said that I wasn't going to make it.


 • Рано лягай, рано ставай, работѝ като луд и рекламирай.
  Early to bed, early to rise, work like hell and advertise.
Call Me Ted


 • Само защото твоят рейтинг е по-висок, съвсем не значи че ти си по-добър.
  Just because your ratings are bigger doesn't mean you're better.


 • Светът и животът са били изключително добри към мен. И аз искам да върна нещо в замяна.
  The world and life have been mighty good to me. And I want to put something back.


 • Спортът е като войната – само че без убийствата.
  Sports is like a war without the killing.


 • Трябва да направим нещо повече от това да спрем медийните гиганти да се разрастват; те и без това са твърде големи. Необходими ни е нов набор от правила, които да раздробят тези компании на парчета.
  We have to do more than keep media giants from growing larger; they're already too big. We need a new set of rules that will break these huge companies to pieces.


 • Трябва да си поставяте цели извън вашия обсег, така че винаги да има нещо, за което да се живее.
  You should set goals beyond your reach so you always have something to live for.


 • Умът е просто още един мускул.
  The mind is just another muscle.