Теодор Уилхълм Ингстръм (англ. Theodore Wilhelm Engstrom, 1916–2006) е американски евангелски ръководител и органзатор на младежко християнско движение.


 • Всичко, което е напразно усилие, е на практика загуба на време. Най-доброто управление на нашето време се свързва с най-доброто използване на нашите усилия.
  Anything that is wasted effort represents wasted time. The best management of our time thus becomes linked inseparably with the best utilization of our efforts.


 • Какво искаш да свършиш? В какъв ред на важност? За какъв период от време? Какво е наличното време? Коя е най-добрата стратегия за използването на времето за проекти с най-висока ефективност на резултатите?
  What do you want to get done? In what order of importance? Over what period of time? What is the time available? What is the best strategy for application of time to projects for the most effective results?


 • Концентриране върху най-важното. Тогава ще постигнем най-добрите възможни резултати за услията, които сме положили.
  Concentrating on the essentials. We will then be accomplishing the greatest possible results with the effort expended.


 • Наградите за тези, които упорстват, далече надхвърлят болката, която предхожда победата.
  The rewards for those who persevere far exceed the pain that must precede the victory.


 • Превъзходството е процес, който трябва да изпълва всички наши дни.
  Excellence is a process that should occupy all our days.


 • Трябва да очакваме, че ще се провалим … но да се провалим като учебен план – определено да не повтаряме грешките, а да максимизираме ползите от това, което сме научили.
  We must expect to fail… but fail in a learning posture, determined no to repeat the mistakes, and to maximize the benefits from what is learned in the process.


 • Човек може да се провали много пъти, но се превръща в неудачник едва когато започне да обвинява другите.


Външни връзки