Тадеуш Косцюшко

полски и американски военен и политически деец

Генерал А́нджей Таде́уш Бонавенту́ра Косцю́шко (пол. Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko, 1746–1817) е полски военен инженер, полски, литовски и беолруски национален герой и почетен гражданин на Съединените американски щати.


 • Най-голямата победа е тази, която удържаме над самите себе си.
  Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi.


 • Народът не може да се спаси без правителство, но и правителството не може да действа без доверието, подчинението и усърдието на хората.
  Nie może się naród ocalić bez rządu, ale rząd nie może być czynny bez zaufania, posłuszeństwa i gorliwości ludu.


 • Необходимо да се засили любовта към родния край у тези, които преди дори не са знаели, че имат Отечество.
  Wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy dotąd nie wiedzieli nawet, że Ojczyznę mają.


 • Няма да се бия само за дворянството, искам свобода за целия народ и за нея съм готов да се разделя дори с живота си.
  Za samą szlachtę bić się nie będę, chcę wolności dla całego narodu i dla niej wystawię tylko me życie.


 • От нас самите зависи да се оправи правителството. От нашите обичаи.
  Od nas samych zależy poprawa rządu. Od obyczajów naszych.


 • При зова на Родината всяка мисъл, всяко съображение трябва да изчезне.
  Na głos Ojczyzny wszelkie zastanowienia, wszelkie względy niknąć powinny.


 • Само предаността към хората прави от нас хора.
  Tylko wierność ludziom, czyni z nas człowieka.


 • Това е времето, в което трябва да се жертва много, за да се спаси всичко.
  To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić.