Сидни Джоузеф Перълман

(пренасочване от С. Дж. Перълман)

Сидни Джоузеф Перълман (Sidney Joseph Perelman, 1904-1979), по-известен като С. Дж. Перълман (Си Джей Перълман) е американски хуморист, писател, сценарист и либретист от еврейски произход.


 • Факт е, че всички ние имаме само една индивидуалност, но я изцеждаме като мокър пешкир. Ти си, каквото си.
  The fact is that all of us have only one personality, and we wring it out like a dishtowel. You are what you are.
 • Основно задължение е да забавляваш себе си.
  The main obligation is to amuse yourself.
 • Да се греши е човешко; да се прощава - проява на мързел.
  To err is human; to forgive, supine.
 • В най-ярките си моменти аз предпочитам да мисля за себе си по-скоро като за писател, отколкото като за хуморист; но предполагам, че това е просто суетата на напредващите години.
  In my more pompous moments I like to think of myself as a writer rather than a humorist, but I suppose that's merely the vanity of advancing age.
 • Съмнителната привилегия на извънщатния писател е, че му е дадена свободата да гладува навсякъде.
  The dubious privilege of a freelance writer is he's given the freedom to starve anywhere.
 • Предполагам, че съм само стар умопобъркан учен на дъното. Дайте ми подземна лаборатория, половин дузина атомни удари и хубаво момиче в прозрачен воал, очакващо да бъде превърнато в шимпанзе, и повече не се интересувайте кой ще пише националните закони. — "Captain Future, Block That Kick!", The Most of S. J. Perelman (1992) p.71
  I guess I'm just an old mad scientist at bottom. Give me an underground laboratory, half a dozen atom-smashers, and a beautiful girl in diaphanous veil waiting to be turned into a chimpanzee, and I care not who writes the nation's laws.
 • Пет месеца след като се присъединих към начинанието, аз бях поразен от банкрут - медицинското име за търговска атрофия.
  Five months after I joined the enterprise, it was stricken with bankruptcy, the medical name for mercantile atrophy.
 • Ученето е това, което повечето възрастни ще правят, за да живеят през 21-ви век.
  Learning is what most adults will do for a living in the 21st century.
 • Съдбата се разпореждаше от дъното на колодата.
  Fate was dealing from the bottom of the deck.


Източници