Суеверие — Предразсъдъци

  • Суеверността прави хората глупаци.Волтер


  • Човек, оглупял от суеверия, е най-презрян сред хората.Платон


  • Времената на най-голямо суеверие винаги са били времената на най-ужасяващите престъпления.Волтер


  • Домовете нови, обаче предразсъдъците - стари… — «Дома новы, но предрассудки стары…»Александър Грибоедов, из прочутата му пиеса в стихове "От ума си пати"