Стивън Райт (Steven Wright, р. 1955) е американски актьор, комик и писател.

  • Където Бог раздели на нула, се появяват черни дупки.
  • В един ден има 24 часа, в една каса има 24 бири. Съвпадение ли е?
    24 hours in a day, 24 beers in a case. Coincidence?
  • Веднъж един приятел ми изпрати картичка със снимка на цялата планета Земя, направена от космоса. На гърба беше написал: "Иска ми се да беше тук".
    A friend of mine once sent me a post card with a picture of the entire planet Earth taken from space. On the back it said, "Wish you were here".