Стефан Киселевски

  • „Благодарение на хладилника, днес можем да ядем несвежи продукти.“