Станислав Виткевич

  • „В духовната сфера се срещат достатъчно плодовити импотенти.“ — „В сфере духа встречаются весьма плодовитые импотенты.“