Равенство — Равнопоставеност — Равноправие — Други езици