Бързина — Бързане — Прибързаност — Припряност — Други езици