Разлика между версии на „Теодор Рузвелт“

редакция без резюме
 
 
{{цитат|Аз съм част от всичко, което съм прочел.|||I am a part of everything that I have read.}}
{{цитат|Най-голямата награда, която ни дава [[живот]]ът, е да се [[труд]]им усърдно за тези, които го заслужават.|||}}
 
 
{{цитат|Ако вярвате, че можете, вие сте изминали половината път.|||Believe you can and you're halfway there.}}
{{цитат|Ние гледаме нашето бъдеще чрез нашето минало и настояще, които са като гаранти за нащите обещания; и сме готови да устоим или да се провалим чрез постиженията, които сме постигнали или постигаме.|||We face the future with our past and our present as guarantors of our promises; and we are content to stand or to fall by the record which we have made and are making.}}
 
 
{{цитат|Ако играеш, играй усърдно; но когато работиш, въобще не си играй.|||When you play, play hard; when you work, don't play at all.}}
 
 
{{цитат|Ако трябва да избирам между мира и справедливостта, аз избирам справедливостта.|||If I must choose between peace and righteousness, I choose righteousness.}}
 
 
{{цитат|В личния си живота малко хора са толкова неприятни, колкото човекът, който се хвали гръмко; и ако той не е в състояние да подкрепи думите си на практика, положението му е достойно за презрение.|||In private life there are few beings more obnoxious than the man who is always loudly boasting; and if the boaster is not prepared to back up his words his position becomes absolutely contemptible.}}
 
 
{{цитат|В най-лошия случай ако (човек) не успее, ще се провали, но ще се провали, докато се стремял към нещо голямо, така че мястото му никога няма да е сред тези студени и плахи души, които не познават нито победата, нито поражението.|||At the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat.}}
 
 
{{цитат|В нашата история все още не е имало човек, който да е водил охолен живот и неоговото име да си струва да се запомни.|||There has never yet been a man in our history who led a life of ease whose name is worth remembering.}}
 
 
{{цитат|В тази страна не може да има 50-50 преданост. Или чове е американец и нищо друго или не е американец изобщо.|||We can have no "50-50" allegiance in this country. Either a man is an American and nothing else, or he is not an American at all.}}
 
 
{{цитат|Вероятно най-голямата вреда от огромното [[богатство]] е тази, която ние, хората със средни възможности, сами си причиняваме, като позволяваме такива пороци като завистта и ненавистта да навлязат дъбоко в нашата същност.|||Probably the greatest harm done by vast wealth is the harm that we of moderate means do ourselves when we let the vices of envy and hatred enter deep into our own natures.}}
 
 
{{цитат|Винаги съм бил привърженик на западноафриканската пословица: "Не повишавай глас, но дръж в ръце голяма [[заплаха|тояга]] и ще стигнеш далеч."||в писмо до Хенри Спраг, 1900|I have always been fond of the West African proverb "Speak softly and carry a big stick; you will go far."}}
 
 
{{цитат|Войните, разбира се, като правило трябва да бъдат избягвани, но те са далече пò за предпочитане от някои видове мир.|||Wars are, of course, as a rule to be avoided; but they are far better than certain kinds of peace.}}
 
 
{{цитат|Всеки път, когато вземаш решение, най-доброто нещо, което можеш да направиш, е да вземеш правилно решение, следващото добро нещо е да вземеш погрешно решение, най-лощото е да не вземеш никакво решение.|||In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing.}}
 
 
{{цитат|Големите мисли говорят само на мислещия ум, но големите дела говорят на цялото човечество.|||Great thoughts speak only to the thoughtful mind, but great actions speak to all mankind.}}
 
 
{{цитат|Големите работни места обикновено отиват при хората, които са доказали своята способност да надраснат малките.|||Big jobs usually go to the men who prove their ability to outgrow small ones.}}
 
 
{{цитат|Да се образова само само ума на човека, а не морала, значи да се образова заплаха за обществото.|||To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society.}}
 
 
{{цитат|Далече по-добре е да се решиш на силни неща, да спечелиш славни триумфи, дори и маркирани с провала…, отколкото да се наредиш сред тези бедни души, който нито се наслаждават много, нито страдат много, защото живеят в сивия полуздрач, който не знае нито победа, нито поражение.|||Far better is it to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though checked by failure … than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in a gray twilight that knows not victory nor defeat.}}
 
 
{{цитат|Девет десети от разсъдливостта е да бъдеш разсъдлив навреме.|||Nine-tenths of wisdom is being wise in time.}}
 
 
{{цитат|Дръж очите си в звездите, а краката си на земята.|||Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.}}
 
 
{{цитат|Единствената най-важна съставка във формулата на успеха е да знаем как да се разбираме с хората.|||The most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people.}}
 
 
 
 
{{цитат|Любезността е също така белег на джентълмена както и смелостта.|||Courtesy is as much a mark of a gentleman as courage.}}
{{цитат|Не можем да избегнем срещата с големите проблеми. Всичко, което можем да решим за себе си е, дали да ги посрещнем добре или зле.|||We cannot avoid meeting great issues. All that we can determine for ourselves is whether we shall meet them well or ill.}}
 
 
{{цитат|Мога да управлявам [[САЩ|Съединените щати]], и мога да направлявам дъщеря си Елис, но не мога да правя и едното и другото едновременно.|||I can be President of the United States, or I can control Alice. I cannot possibly do both.}}
{{цитат|Никоя страна не може дълго да издържи, ако нейните основи не са заложени дълбоко в материалното благополучие.|||No country can long endure if its foundations are not laid deep in the material prosperity.}}
 
 
{{цитат|Момчето, което се кани да стане голям мъж трябва да се реши не само да преодоле хиляди пречки, но и да спечели, въпреки хиляди отхвърляния и поражения.|||The boy who is going to make a great man must not make up his mind merely to overcome a thousand obstacles, but to win in spite of a thousand repulses and defeats.}}
 
 
{{цитат|Най-голям [[успех]] има този [[политик]], който говори това, което [[мисли]], но по-често и по-силно от останалите.|||}}
 
 
{{цитат|Най-голямата награда, която ни дава животът, е да се трудим усърдно за това, което си заслужава.|||Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing.}}
 
 
{{цитат|Най-добрият изпълнителен мениджър е този, който има достатъчно разум да си подбре добри хора, които да правят това, което той иска да правят, и достатъчно самосконтрол, за да се въздържа да не се меси, докато те го правят.|||The best executive is one who has sense enough to pick good people to do what he wants them to do, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.}}
 
 
{{цитат|Не ме е грижа за това какво мислят другите за това, което правя, но ме е грижа какво аз мисля, за това кето правя. Това е характерът.|||I care not what others think of what I do, but I care very much about what I think of what I do! That is character.}}
 
 
{{цитат|Не можем да избегнем срещата с големите проблеми. Всичко, което можем да решим за себе си е, дали да ги посрещнем добре или зле.|||We cannot avoid meeting great issues. All that we can determine for ourselves is whether we shall meet them well or ill.}}
 
 
 
 
{{цитат|Не удряй, а кое възможно и достойно да се избегне ударът; но (ако ще удряш) никога не удряй меко.|||Don't hit at all if it is honorably possible to avoid hitting; but never hit soft.}}
{{цитат|В личния си живота малко хора са толкова неприятни, колкото човекът, който се хвали гръмко; и ако той не е в състояние да подкрепи думите си на практика, положението му е достойно за презрение.|||In private life there are few beings more obnoxious than the man who is always loudly boasting; and if the boaster is not prepared to back up his words his position becomes absolutely contemptible.}}
 
 
{{цитат|Нещата, които ще унищожат Америка са благоденствие на всяка цена, мир на всяка цена, безопасност вместо дълг на първо място, любов към спокойния живот и теорията за бързо забогатяване в живота.|||The things that will destroy America are prosperity at any price, peace at any price, safety first instead of duty first and love of soft living and the get-rich-quick theory of life.}}
{{цитат|Най-голям [[успех]] има този [[политик]], който говори това, което [[мисли]], но по-често и по-силно от останалите.|||}}
 
 
{{цитат|Ние гледаме нашето бъдеще чрез нашето минало и настояще, които са като гаранти за нащите обещания; и сме готови да устоим или да се провалим чрез постиженията, които сме постигнали или постигаме.|||We face the future with our past and our present as guarantors of our promises; and we are content to stand or to fall by the record which we have made and are making.}}
{{цитат|Прави това, което можеш, с това, което имаш, там, където се намираш.|||Do what you can, with what you have, where you are.}}
 
 
{{цитат|Никога не греши само този, който нищо не прави.|||The only man who makes no mistakes is the man who never does anything.}}
{{цитат|По-лош от каменно сърце е само течният мозък.|||}}
 
 
{{цитат|Никое голямо интелектуално постижение не е станало с големи усилия.|||No great intellectual thing was ever done by great effort.}}
{{цитат|Никога не [[грешка|греши]] само този, който нищо не прави.|||}}
 
 
{{цитат|Никой не е над закона и никой не е по-долу от него; не следва да искаме разрешение от никого, когато му поискаме да му се подчинява.|||No man is above the law and no man is below it; nor do we ask any man's permission when we ask him to obey it.}}
{{цитат|Мога да управлявам [[САЩ|Съединените щати]], и мога да направлявам дъщеря си Елис, но не мога да правя и едното и другото едновременно.|||I can be President of the United States, or I can control Alice. I cannot possibly do both.}}
 
 
{{цитат|Никой не се интересува колко знаеш, докато не разберат колкото те е грижа.|||Nobody cares how much you know, until they know how much you care.}}
 
 
{{цитат|Никоя нация не е изминавала толкова дълъг път толкова бързо, колкото [[България]] през последната третина на XIX в. Дори възходът на Япония не е така поразителен и неочакван, както възходът на България.|||}}
 
 
{{цитат|Никоя страна не може дълго да издържи, ако нейните основи не са заложени дълбоко в материалното благополучие.|||No country can long endure if its foundations are not laid deep in the material prosperity.}}
 
 
{{цитат|Нито един народ по целия свят не е демонстрирал такава скорост на модернизация за последните 20-години като японците и българите.||в нач. на 20-ти век|Not a single nation around the globe has demonstrated such a speed of modernization over the past twenty years like the Japanese and the Bulgarians.}} [http://bnr.bg/sites/en/Lifestyle/BulgariaAndWorld/Pages/0207bulgaroamerikanskiotnosheniaPB.aspx Radio Bulgaria, 04.07.2010]
 
 
 
 
{{цитат|Прави това, което можеш, с това, което имаш, там, където се намираш.|||Do what you can, with what you have, where you are.}}
{{цитат|Човек без никакво образование може само да очисти някой товарен вагон, докато университетски възпитаник може да [[кражба|открадне]] целия релсов път.|||}}
 
 
{{цитат|Първо изискване за добрия гражданин в тази наша република е, че той ще е способен и готов да работи усърдно.|||The first requisite of a good citizen in this republic of ours is that he shall be able and willing to pull his own weight.}}
{{цитат|Винаги съм бил привърженик на западноафриканската пословица: "Не повишавай глас, но дръж в ръце голяма [[заплаха|тояга]] и ще стигнеш далеч."||в писмо до Хенри Спраг, 1900|I have always been fond of the West African proverb "Speak softly and carry a big stick; you will go far."}}
 
 
{{цитат|Ред без свобода и свобода без ред са еднакво разрушителни.|||Order without liberty and liberty without order are equally destructive.}}
{{цитат|Кралете и другите подобни са също толкова смешни, колкото и политиците.|||}}
 
 
{{цитат|Само едно нещо е по-лошо от каменното сърце – и това е течният мозък.|||There is only one quality worse than hardness of heart and that is softness of head.}}
{{цитат|Никоя нация не е изминавала толкова дълъг път толкова бързо, колкото [[България]] през последната третина на XIX в. Дори възходът на Япония не е така поразителен и неочакван, както възходът на България.|||}}
 
 
{{цитат|Със самодисциплина е възможно почти всичко.|||With self-discipline most anything is possible.}}
 
 
{{цитат|Тежко е да се провалиш, но по-лошо е никога да не се опиташ да успееш.|||It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.}}
 
 
{{цитат|Типичният порок на американската политика е избягването да се каже нещо реално за реалните проблеми.|||A typical vice of American politics is the avoidance of saying anything real on real issues.}}
 
 
{{цитат|Характерът е решаващият фактор в дългосрочне плах за развитието на иднвида, както и на нациите.|||Character, in the long run, is the decisive factor in the life of an individual and of nations alike.}}
 
 
{{цитат|Хората питат каква е разликата между лидера и началника. Лидерът води, а началникът тика.|||People ask the difference between a leader and a boss. The leader leads, and the boss drives.}}
 
 
{{цитат|Човек без никакво образование може само да очисти някой товарен вагон, докато университетски възпитаник може да [[кражба|открадне]] целия релсов път.|||}}
 
 
23 650

редакции