Разлика между версии на „Мъдрост — Мъдри хора“

редакция без резюме
Книга Притчи Соломонови
 
 
ГЛАВА 1.
1. Притчи на Соломона, син Давидов, цар израилски,
2. за да се познае мъдрост и поука, за да се разберат изреченията на разума;
3. за да се усвоят правилата на благоразумие, правосъдие, съд и правота;
4. да се даде на прости разумност, на юноша - знание и разсъдливост.
5. Ако мъдър слуша, ще умножи познанията си, и разумен ще намери мъдри съвети,
6. за да разбира притча и дълбока реч, думите на мъдреците и техните загадки.
7. Начало на мъдростта е страхът Господен; (добре разумяват всички, които се водят от него; а благоговението към Бога е начало на разбиране;) само глупци презират мъдрост и поука.
8. Слушай, синко, поуката на баща си и не отхвърляй завета на майка си,
9. защото това е красен венец за главата ти и украшение за шията ти.
10. Синко, ако те прелъстяват грешници, не скланяй;
11. ако кажат: "дойди с нас, да направим засада за убийство, да причакаме непорочния без вина,
12. жив да го погълнем, както поглъща преизподнята, и цял като слизащия в гроб;
13. да си натрупаме всякакъв драгоценен имот, да напълним къщите си с плячка;
14. ти ще хвърляш жребия си заедно с нас, един клет ще има за всички ни", -
15. синко, не ходи на път с тях, задръж ногата си от пътеките им,
16. защото нозете им тичат към зло и бързат кръв да проливат:
17. не напразно се разпъва мрежа пред птици.
18. Но те правят засада против кръвта си, дебнат против душите си.
19. Такива са пътищата на всекиго, който е алчен за чуждо добро: то отнема живота на оногова, който го е заграбил.
20. Премъдростта говори високо на улицата, издига гласа си по стъгдите;
21. проповядва в главните места на съборите, при входовете на градските порти говори своята реч:
22. "докога, невежи, ще обичате невежеството? Докога буйните ще се наслаждават с буйство? Докога глупците ще мразят знанието?
23. Обърнете се към моите изобличения; ето, аз ще излея духа си върху вас, ще ви явя думите си.
24. Аз виках, а вие не послушахте; простирах ръка, но нямаше кой да внимава;
25. и вие отхвърлихте всички мои съвети, и изобличенията ми не приехте.
26. Затова и аз ще се насмея на вашата гибел; ще се порадвам, кога ви ужас нападне,
27. кога ви нападне ужас като буря, и беда като вихър мине над вас, кога ви постигне скръб и утеснение.
28. Тогава ще ме викат, и аз не ще чуя; от сутрин ще ме дирят, и не ще ме намерят.
29. Задето намразиха знанието и не избраха за себе си страха Господен;
30. задето не приеха моя съвет и презряха всичките ми изобличения,
31. затова те и ще ядат от плодовете на своите пътища и ще се насищат от своите замисли.
32. Защото невежите ще ги убие тяхното упорство, а глупците ще ги погуби тяхната безгрижност;
33. но който слуша мене, ще живее безопасно и спокойно, без да се страхува от зло."
 
 
 
 
 
КНИГА ПРЕМЪДРОСТ на ИИСУСА, СИН СИРАХОВ
ГЛАВА 1.
Анонимен потребител