Разлика между версии на „Мъдрост — Мъдри хора“

редакция без резюме
*
* ''Боецът спи на тръни, мъдрецът – на лаври.'' — [[Венцеслав Константинов]]
 
24. Книжовна мъдрост се придобива в благоприятно свободно време, и който си има малко занятия, може да придобие мъдрост.
 
25. Как може да стане мъдър оня, който борави с орало и се хвали с бич, кара волове и е зает с техни работи, и чийто разговор е само за юнци?
 
26. Сърцето му е заето с това, да прокарва бразди, и грижата му – за кърма на телиците.
 
27. Тъй и всякой дърводелец и зидар, който прекарва нощта като ден: който борави с резба, той заляга да направи формата разнообразна,
 
28. насочва сърцето си към това, щото изображението да има прилика, и грижата му е да завърши делото в съвършенство.
 
29. Тъй и ковачът, който седи при наковалнята и мисли за изделие от желязо: димът от огъня изнурява тялото му, и той се бори с горещината от пещта;
 
30. шумът от чука заглушава слуха му, и очите му са впити в образеца на съдината;
 
31. сърцето му се стреми да свърши делото, и грижата му е да го обработи в съвършенство.
 
32. Тъй и грънчарят, който седи над своята работа и с нозете си върти колелото,
 
33. който постоянно се грижи за работата си, и чиято работа е цяла изчислена:
 
34. с ръката си дава форма на глината, а с нозе омекчава коравината й;
 
35. той устремява сърцето си да свърши добре съдината, и грижата му е да очисти пещта.
 
36. Всички тия се надяват на ръцете си, и всякой се съвършенствува в своята работа;
 
37. без тях нито град се построява, нито жители се населяват и живеят в него;
 
38. и все пак в събрание тях не канят, на съдийско седалище не седят и не разсъждават за съдебни наредби, не произнасят оправдания и присъди и с притчи се не занимават;
 
39. но поддържат световния живот, и молитвата им е за успеха на тяхното художество.
 
цитат от Библията
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ''Боецът спи на тръни, мъдрецът – на лаври.'' — [[Венцеслав Константинов]]
 
 
Анонимен потребител