Разлика между версии на „Красив ум“

редакция без резюме
 
{{цитат|Уроците само ще ви помрачат умовете. Ще разрушат творческия ви потенциал.|||Classes will dull your mind, destroy the potential for authentic creativity.}}
 
{{цитат|Този урок ще бъде загуба за вашето - и което е безкрайно по-лошо - за моето време.|||This class will be a waste of your - and what is infinitely worse - my time.}}
 
{{цитат|Какъв е смисъла да си луд и да не се позабавляваш малко?|||There's no point in being nuts if you can't have a little fun.}}
 
{{цитат|Математиците спечелиха войната. Математиците разбиха японските кодове и построха атомната бомба. Математици… като вас самите. … В медицината или икономика, в областта на технологиите или пространството, бойните линии са вече начертани. Но до този триумф имаме нужда от резултати. Публикувани, приложими резултати. Кой сега ще бъде следващият Морз? Следващият Айнщайн? Кой от вас ще бъде авангардът на демокрацията, свободата, и откритията? Днес, ние завещаваме бъдещето на Америка в можещите ви ръце. Добре дошли, господа Принстън.|||Mathematicians won the war. Mathematicians broke the Japanese codes, and built the A-bomb. Mathematicians … like you. … In medicine or economics, in technology or space, battle lines are being drawn. To triumph, we need results. Publishable, applicable results. Now, who among you will be the next Morse? The next Einstein? Who among you will be the vanguard of democracy, freedom, and discovery? Today, we bequeath America's future into your able hands. Welcome to Princeton, gentlemen.}}
 
{{цитат|— Алисия, дали нашите взаимоотношения са гаранция за дългосрочен ангажимент? Имам нужда от някакъв вид доказателство, някакъв вид проверими, емпиричните данни.<br>— Съжалявам, Джон, ти просто ми даде малка възможност да предефинирам моите момичешки представи на романтика.|||Nash: Alicia, does our relationship warrant long-term commitment? I need some kind of proof, some kind of verifiable, empirical data.<br>Alicia: I'm sorry, John, just give me a moment to redefine my girlish notions of romance.}}
 
 
23 650

редакции