Atchernev

редакция без резюме
== Цитати, който съм въвел или допълнил ==
 
[[Алберт Айнщайн]],
[[Салвадор Дали]], [[Български пословици и поговорки]], [[Шотландски пословици и поговорки]], [[Алберт Айнщайн]], [[Френски пословици и поговорки]], [[Немски пословици и поговорки]], [[Латински пословици и поговорки]], [[Медицина|Латински медицински пословици и поговорки]], [[Медицина]], [[Медицина|Мисли на известни личности относно медицината]], [[Полски пословици и поговорки]], [[Китайски пословици и поговорки]], [[Късмет]], [[Медицина|Медицински пословици и поговорки на народите]], [[Емил Зола]], [[Вернер фон Браун]], [[Испански пословици и поговорки]], [[Английски пословици и поговорки]], [[Португалски пословици и поговорки]], [[Мартин Лутър Кинг]], [[Сенека]], [[Леонардо да Винчи]], [[Чарли Чаплин]], [[Конфуций]], [[Цицерон]], [[Наполеон Бонапарт]], [[Аристотел]], [[Арабски пословици и поговорки]], [[Афоризми на Ларошфуко]], [[Хумористични поговорки]], [[Афоризми]], [[Разни пословици и поговорки]], [[Руски пословици и поговорки]], [[Жени]], [[Любов]], [[Публий Сир]], [[Езоп]], [[Херодот]], [[Тацит]], [[Плутарх]], [[Хераклит]], [[Хораций]], [[Целз]], [[Последните думи на известни личности]], [[Софокъл]],[[Зенон]], [[Волтер]], [[Вергилий]], [[Мисли на видни българи]], [[Л. Н. Толстой]], [[Платон]], [[Оскар Уайлд]], [[Виктор Юго]], [[Еврипид]]
[[Английски пословици и поговорки]],
[[Арабски пословици и поговорки]],
[[Аристотел]],
[[Афоризми на Ларошфуко]],
[[Афоризми]],
[[Бизнес]],
[[Български пословици и поговорки]],
[[Вергилий]],
[[Вернер фон Браун]],
[[Виктор Юго]],
[[Волтер]],
[[Еврипид]],
[[Езоп]],
[[Емил Зола]],
[[Жени]],
[[Зенон]],
[[Испански пословици и поговорки]],
[[Китайски пословици и поговорки]],
[[Конфуций]],
[[Късмет]],
[[Л. Н. Толстой]],
[[Латински пословици и поговорки]],
[[Леонардо да Винчи]],
[[Любов]],
[[Мартин Лутър Кинг]],
[[Медицина|Латински медицински пословици и поговорки]], [[Медицина]],
[[Медицина|Медицински пословици и поговорки на народите]],
[[Медицина|Мисли на известни личности относно медицината]],
[[Мисли на видни българи]],
[[Наполеон Бонапарт]],
[[Немски пословици и поговорки]],
[[Оскар Уайлд]],
[[Платон]],
[[Плутарх]],
[[Полски пословици и поговорки]],
[[Португалски пословици и поговорки]],
[[Последните думи на известни личности]],
[[Публий Сир]],
[[Разни пословици и поговорки]],
[[Руски пословици и поговорки]],
[[Салвадор Дали]],
[[Сенека]],
[[Софокъл]],
[[Тацит]],
[[Френски пословици и поговорки]],
[[Фридрих Ницще]],
[[Хераклит]],
[[Херодот]],
[[Хораций]],
[[Хумористични поговорки]],
[[Целз]],
[[Цицерон]],
[[Чарли Чаплин]],
[[Шотландски пословици и поговорки]],
10 493

редакции