Амброуз Биърс: Разлика между версии

{{Цитат|'''Егоист''' — Човек с лош вкус, който се интересува повече от себе си, отколкото от мен.|||'''Egotist''' — A person of low taste, more interested in himself than in me.}}<ref name="devils"/>
{{Цитат|'''Зъболекар''' — Фокусник, който пъхвайки метал в устата ти, измъква от джоба ти монети.|||'''Dentist''' — A prestidigitator who, putting metal into your mouth, pulls coins out of your pocket.}}<ref name="devils"/>
{{Цитат|'''Идиот''' — Член на голямо и силно племе, чието влияние в човешките дела е билбило винаги доминиращо и контролиращо. Делата на Идиота не са ограничени в някоя конкретна област на мисълта или действието, ами "обхващат и регулират всичко". Той има последната дума във всичко; решението му не подлежи на обжалване. Той определя модата и вкуса, диктува ограниченията на речта и определя границите на поведението с краен срок.|||'''Idiot''' — A member of a large and powerful tribe whose influence in human affairs has always been dominant and controlling. The Idiot's activity is not confined to any special field of thought or action, but "pervades and regulates the whole." He has the last word in everything; his decision is unappealable. He sets the fashions and opinion of taste, dictates the limitations of speech and circumscribes conduct with a dead-line.}}<ref name="devils"/>
{{Цитат|'''Извинявам се''' — Полагам основите за бъдеща обида.|||'''Apologize''' — To lay the foundation for a future offense.}}<ref name="devils"/>
{{Цитат|'''Кларнет''' — Инструмент за мъчения, с който работи човек с памук в ушите. Има два инструмента, които са по-лоши от кларнета - два кларнета.|||'''Clarionet''' — An instrument of torture operated by a person with cotton in his ears. There are two instruments that are worse than a clarionet -- two clarionets.}}<ref name="devils"/>
Анонимен потребител