Разлика между версии на „Двете кули“

 
=== Гласът на Саруман ===
 
* „Сега имам да свърша една последна задача, преди да си тръгна - трябва да направя на Саруман прощално посещение. Опасна и вероятно безсмислена работа, но трябва да се свърши. Който иска, може да дойде с мен - но се пазете! И без шеги! Не е време за веселба.“ (Гандалф)
* „Опасно е да пристъпваш към заклещен звяр. А вие дори не подозирате каква мощ има Саруман. Пазете се от гласа му!“ (Гандалф)
* „Да, ще имаме мир, ще имаме мир, когато загинеш заедно с всичките си дела и с делата на мрачния си господар, комуто искаше да ни предадеш. Ти си лъжец, Саруман, лъжец и покровител на човешки души.“ (Теоден към Саруман)
* „Дори да бе десетократно по-мъдър, пак не би имал право за собствена изгода да повеляваш на мен и народа ми, както желаеше.“ (Теоден към Саруман)
* „Боя се, че не можеш да ме разбереш. Но ти, Саруман, си ми вече прекалено ясен. Помня словата и делата ти по-ясно, отколкото предполагаш.“ (Гандалф)
* „Предателят никому не вярва - морно отвърна Гандалф. - Но не се бой за кожата си. Не искам да те убия или да ти причиня зло, би трябвало да го знаеш, ако наистина си ме разбирал. И имам сила да те опазя. Давам ти последна възможност.“
* „Аз не съм Гандалф Сивия, когото предаде. Аз съм Гандалф Белия, що се завърна от смъртта. Вече нямаш цвят, изгонвам те от ордена и от Съвета.“
* „Саруман, жезълът ти е счупен.“ (Гандалф)
* „Слаба утеха ще намерят тия двамата в дружбата си - ще се гризат с жестоки думи. Но наказанието е справедливо. Ако някога излезе от Ортанк, Змийския език ще си е получил повече от заслуженото.“
* „Но имах причини да опитам - и великодушни, и не чак дотам щедри. За пръв път Саруман открива, че силата на гласа му чезне. Не може да бъде едновременно и тиран, и съветник.“ (Гандалф)
* „Тогава му предложих последния достоен избор - да се отрече както от Мордор, тъй и от личните си кроежи и да изкупи миналото, като ни помогне в беда. Той най-добре познава бедата ни. Велики услуги можеше да окаже. Но избра да се отдръпне и да запази власт над Ортанк. Не желае да служи, а само да повелява.“ (Гандалф за Саруман)
* „Нищо няма да му сторя. Не жадувам за власт. Какво ще стане с него? Не знам. Скърбя, че толкоз много някогашно добро гние сега в кулата.“ (Гандалф)
* „Омразата често сама се наранява! Предполагам, че дори да бяхме влезли, не бихме открили в Ортанк по-безценни съкровища от това, което Змийския език запокити по нас.“ (Гандалф)
 
=== Палантирът ===
5128

редакции