Разлика между версии на „Двете кули“

м
Борислав: Замяна, добавяне или махане на знаци
(корекция)
м (Борислав: Замяна, добавяне или махане на знаци)
'''Двете кули''' е заглавието на втория том от трилогията на Джон Роналд Руел Толкин - Властелинът на пръстените.
 
Тази страница е създадена за цитати от Двете кули.
* „Ти надделя. Малцина са извоювали такава победа. Бъди спокоен! Минас Тирит няма да загине!“ (Арагорн към Боромир)
* „Бих водил Фродо към Мордор, бих вървял с него до края, ала за да го диря сега из Пущинака, трябва да изоставя пленниците на мъки и гибел. Най-после сърцето ми говори ясно: съдбата на Носителя вече не е в моите ръце. Отрядът изигра ролята си. Ала ние, които оцеляхме, не можем да изоставим другарите си, докато има сили в телата ни.“ (Арагорн)
* „С надежда или без, ще следваме дирята на враговбте. И тежко им, ако се окажем по-бързи! Такава потеря ще им устроим, че ще се помни като чудо на Трите Рода - елфи, джуджета и хора. Напред, Трима Ловци!“ (Арагорн)
 
=== Роханските конници ===
 
* „Гондор! Гондор! - извика Арагорн. - Дано те видя отново в по-щастлив час! Не води все още пътят ми на юг, към ясните ти реки.“
* „Звездите едва греят, а аз съм изморен както никога преди, изморен както не би трябвало да се чувствува един Скиталец, изправен пред ясна диря. Нечия воля придава бързина на враговете и изправя пред нас невидима преграда - умора, тегнеща по-скоро в сърцето, отколкото в нозете.“ (Арагорн)
* „Но почивайте, щом трябва. И все пак не губете надежда докрай. Не знаем що ни носи утрешният ден.“ (Леголас)
* „Тогава, Еомер, син на Еомунд, Трети войводо на Ездитните предели, разреши на джуджето Гимли, син Глоин, да те предпази от глупави слова. Говориш зло за онази, що е недостъпно прекрасна за мислите ти, и само липсата на разсъдък може да те извини.“ (Гимли за Галадриел)
* „Не служа никому - каза Арагорн, - но преследвам слугите на Саурон, по чиято и земя да стъпват.“ (към Еомер)
* „Човек, изпаднал в такава нужда, ще върви пеша, щом няма кон и не ще иска разрешение да последва дирята. Нито пък ще броим главите на враговете другояче освен с меч. А аз не съм обезоръжен.“ (Арагорн)
* „Наистина странни дни настанаха. Оживели сънища и легенди изникват от тревата.“ (Еомер, след като Арагорн разкрива своята самоличност)
* „Ето що можеш да предадеш на Теоден, син на Тенгел: очаква го война, за Саурон или против него. Днес никой не може да живее както е живял и малцина ще запазят онова, което наричат свое. Но по тия важни въпроси ще говорим по-късно.“ (Арагорн)
* „Не ние, а дошлите подир нас ще сътворят легенди за нашето време.“ (Арагорн)
* „Ала е ясно, че изричаш самата истина - мъжете от Пределите не лъжат и затова е трудно да бъдат измамени. Но ти не разкри всичко.“ (Арагорн към Еомер)
* „Гандалф Сиводомни е известен в Пределите, но ще ви предупредя, че името му вече не е ключ за кралското благоволение. Откакто се помним, той неведнъж е гостувал из тия земи, пристигайки когато пожелае - всеки сезон или подир много години. Той винаги е вестоносец на странни събития - спътник на бедите, твърдят днес някои.“ (Еомер)
* „Благодаря ти за хубавите думи - каза Арагорн - и сърцето ми копнее да тръгнем с теб, но докато има надежда, не мога да изоставя приятелите си.“
*— Бях забравил това - каза Еомер. - Трудно може да е сигурен човек в каквото и да било сред толкова много чудеса. Целият свят е станал необикновен. Елф и джудже крачат задружно по нашите слънчеви поля; хора разговарят с Горската Владетелка и остават живи, отново се връща на бран Мечът, що бе строшен в далечните епохи, преди още бащите на нашите бащи да препускат из Пределите! Как да прецени човек постъпките си в такива времена?
 
:— Както е преценявал винаги - отвърна Арагорн. - Доброто и злото не са се променили от миналата година, нито пък са едни за елфи и джуджета, а други за хората. Човек е длъжен да ги различава - както у дома си, така и в Златната гора.
* „Съветите на Гандалф не предричаха безопасност за него или за другите - каза Арагорн. - Има неща, които е по-добре да приемеш, отколкото да отхвърлиш дори ако краят може да бъде мрачен.“
 
=== Урук-хай ===
 
* „Ние служим на Саруман Мъдреца, Бялата ръка - Ръката, що ни храни с човешко месо. Ние дойдохме от Исенгард и ви доведохме дотук и ще ви върнем по който път си поискаме. Аз съм Углук. Казах.“
* „За какво мислите, че ви оставиха живи? Скъпи малки момченца, моля ви, повярвайте, като казвам, че не е от доброта - Углук никога не е имал такъв порок.“
 
=== Дървобрад ===
 
* „Да не прибързваме, това е моят девиз. Но ако ви бях видял, преди да чуя гласовете ви - харесаха ми: приятни тънки гласчета; напомниха ми нещо, но не зная точно какво - ако ви бях видял, преди да ви чуя, просто щях да ви стъпча, мислейки, че сте малки орки, и чак после щях да открия грешката си.“ (Дървобрад)
* „Ами такова, хрьм - отговори гласът, - е, аз съм ент, поне така ме наричат. Да, това е думата, ент. Самият ент, може да се каже на вашия език. Ветроклин е името ми според едни, Дьрвобрад казват други. Мисля, че Дървобрад е подходящо.“ (Дървобрад)
* „''Узнай сега науката за Живите създания!<br>Отпърво четири, свободните народи:<br>най-стари са на елфите чедата;<br>джудже копач из мрака обитава;<br>ент земероден, стар като гранита;<br>човекът смъртен, властелин на коня...коня…''“
* „Не толкоз припряно! Значи вие самите се наричате хобити? Ама не бива така да го казвате на този и онзи. Ако не внимавате, ще вземете да си изкажете и истинските имена.“ (Дървобрад)
* „Вашето доверие е чест за мен, но не бива отведнъж да си позволявате подобни волности. Да знаете, че има енти и енти; или по-точно има енти и същества, които приличат на енти, но не са, както бихте казали вие.“
* „Първо на първо, това би ни отнело доста време - името ми расте непрекъснато, а аз съм живял много, много дълго; тъй че моето име е като приказка. В моя език, Древноентически, както бихте го нарекли, истинските имена разказват историята на онова, на което принадлежат. Прекрасен език, но за да го използуваш, трябва извънредно много време, защото ние говорим на него само за онова, което си заслужава дългото говорене и дългото слушане.“ (Дървобрад)
* „Може и да сторим нещо заедно. А за страните не знам. Аз си имам свой път, но вашият и моят могат да вървят заедно донякъде.“ (Дървобрад)
* „Аз самият не разбирам всичко, което става, тъй че не мога да ви го обясня. Някои от нас и до днес са истински енти, доста жизнени и подвижни по нашите представи, но мнозина стават все по-сънливи, вдървяват се, както бихте казали вие. Естествено, повечето дървета са си просто дървета, ала много от тях са полубудни. Някои са съвсем будни, а една част, такова, ъъъ...ъъъ… да де, поентяват. Това продължава непрекъснато.“ (Дървобрад)
* „Защото ентите са по-близки до елфите: не тъй самовлюбени като хората и по-умели, когато трябва да проникнат в другите същества. А от друга страна, ентите са по-близки до хората, по-променливи от елфите и по-бързо схващат цветовете на външния свят, както бихте казали вие. Или по-добри и от хората, и от елфите - защото са по-настойчиви и по-дълго обмислят всяко нещо.“ (Дървобрад)
* „Днес мнозина от моя народ са досущ като дървета и само нещо голямо може да ги разбуди; говорят само шепнешком.“ (Дървобрад)
* „Така или иначе, сега сме край корените на Последната планина. Част от името на това място би могла да се преведе на вашия език като Бликнидом.“ (Дървобрад)
* „Хум, хм, досега не съм се кахърил за Великите войни - отвърна Дървобрад, - те засягат главно елфите и хората. Това е работа за вълшебници - вълшебниците все се тревожат за бъдещето. Не съм напълно на ничия страна, защото никой не е напълно на моя страна, ако ме разбирате - в днешно време никой не се вълнува за дърветата като мен, дори елфите.“
* „Скверните твари, породени от Великия мрак, имат една обща черта - не могат да понасят Слънцето, ала орките на Саруман го търпят, макар и да го ненавиждат.“ (Дървобрад)
* „Много от тия дървета бяха мои приятели, създания, които познавах още от лешник и жълъд; мнозина бяха надарени с глас, а днес завинаги са замлъкнали. А там, где някога пееха горички, сега се простират само сечища и бодливи храсталаци. Немарлив бях. Изтървах нещата. Това трябва да спре!“ (Дървобрад)
* „Пътищата ни водят в една посока - към Исенгард!“ (Дървобрад към Мери и Пипин)
* „Но тия енти ми вдъхват някакво странно чувство - някак не ми се вярва да са чак толкова безобидни и...и… да речем, забавни, колкото изглеждат. На вид са бавни, чудати и търпеливи, почти печални; и все пак вярвам, че могат и да се ядосат. А случи ли се това, бих предпочел да не им излизам насреща.“ (Мери)
* „Обаче за ентите решението не отнема толкова много време, колкото изреждането на всички факти и събития, които трябва да си изяснят. Както и да е, няма да отричам, че още дълго няма да мръднем оттук - нищо чудно да постоим ден-два.“ (Дървобрад)
* „Аз съм Брегалад, на вашия език това значи Бързолъч. Прякор, разбира се.“
* „Право да си кажа, от много векове насам не съм ги виждал тъй ядосани. Ние, ентите, не обичаме да ни ядосват; никога не се ядосваме, додето не стане ясно, че е настъпила велика заплаха за нашите дървета и за живота ни. В тая гора подобно нещо не се е случвало от времето на войните между Саурон и Морските хора.“ (Дървобрад)
* „Вълшебниците би трябвало да знаят тия неща - и те наистина ги знаят. Нито в ентическия, нито в елфическия или човешкия език се намира достатъчно зло проклятие за подобна измяна. Долу Саруман!“ (Дървобрад)
* „Сигурно не ви е известно колко сме силни. Чували сте за троловете може би? Страшна мощ имат те. Но троловете са само имитация, грозно подобие на ентите, създадено от Врага сред Великия мрак, както и орките са копие на елфите. Ние сме по-силни от троловете. Изсечени сме от костите на самата земя. Можем да цепим скалите, както го правят дървесните корени, само че по-бързо, много по-бързо, стига да се разбуни духът ни!“ (Дървобрад)
 
* „Елф, човек и джудже, всички облечени в елфическа носия. Не ще и дума, тука има някаква история, която си струва да се чуе. Насам рядко виждаме такива чудесии.“ (Гандалф, преди да се разкрие)
* „Тримата се втренчиха в него. Косата му беше бяла като сняг под слънцето, сияйно бяла бе дрехата му, очите под гъстите вежди бяха пронизващо ясни като слънчеви лъчи, власт се криеше в десницата му. Разкъсвани от изумление, радост и страх, тримата стояха и не намираха думи.“
* „Гандалф - повтори старецът, като че диреше в старите спомени отдавна неизричана дума. - Да, това бе името. Аз бях Гандалф.“
* „'''Отново се срещаме. И то когато отливът започва. Велика буря се задава, но отливът започна.'''“
* „Да, сега съм бял - кимна Гандалф. - И всъщност не ще е грешка да се каже, че наистина съм Саруман - Саруман такъв, какъвто би трябвало да бъде. Но хайде сега, разкажете ми за себе си! Откакто се разделихме, минах през
огън и водни бездни. Забравих много от онова, що мислех, че зная, и в замяна узнах много, що бях забравил. Виждам безброй далечни неща, но често не съзирам най-близките. Разкажете ми за себе си!“ (Гандалф)
* „И аз имах пръст в това: от едно възвишение се преборих с Черната кула и Сянката отмина. После бях изтощен, много изтощен и дълго бродих из мрачни видения.“(Гандалф)
* „Говорех си сам. Стар навик да разговарям с най-мъдрия, който ми е подръка, уморяват ме дългите обяснения, нужни за по-младите.“(Гандалф)
* „Вече не съм млад, дори по летоброенето на Древните родове - възрази Арагорн. - Няма ли да ми откриеш по-ясно мисълта си?“
* „Наистина велик страх го е обзел, като не знае кой ли исполин ще се яви изведнъж с Пръстена на ръката и ще го призове на бой, за да го низвергне и да заеме мястото му. '''И мисъл не минава през ума му, че бихме желали да го
низвергнем и вече никой да не заеме трона му. И в най-черните сънища не го спохожда представата, че ще опитаме да унищожим самия Пръстен.''' Тъкмо тук несъмнено ще видите нашия шанс, нашата надежда. Мислейки само за война, той
започна сражението, защото вярваше, че няма време за губене; ако първият удар е достатъчно мощен, може да няма нужда от втори. И той раздвижва преждевременно силите, които отдавна сбираше.“ (Гандалф)
* „Дървобрад е Ветроклин, пазач на гората, най-стар от ентите, най-старото живо същество, което още крачи под слънцето из Средната земя.“
* „Ветроклин несъмнено е опасна...опасна… не на последно място за ония, които прибързват със секирата, а и самият Ветроклин е страховит, ала въпреки това е мъдър и любезен. Сега обаче чашата на бавния му, тежък гняв прелива и
изпълва цялата гора. Хобитите пристигнаха и вестите, които донесоха, бяха последната капка - тя скоро ще се превърне в потоп, но вълната е обърната срещу Саруман и секирите на Исенгард. Назрява нещо, което не се е случвало
от Стари времена - ентите ще се събудят и ще открият, че са силни.“ (Гандалф)
* „Словата ми бяха изпълнени с надежда. Ала само с надежда. А тя не е победа. Войната връхлетя върху нас и нашите приятели, война, в която само употребата на Пръстена би ни осигурила победата. С велика скръб и велик страх ме изпълва това - много ще трябва да унищожим и можем всичко да загубим.“ (Гандалф)
* „Защото сте нужни. Сега Андурил трябва да разкрие блясъка си в битката, която тъй дълго чака.“ (Гандалф)
* „Идете където трябва и се надявайте!“ (Гандалф)
* „Мрачният владетел има Деветте. Но ние имаме Един, по-могъщ от тях - Белия конник. Той е минал През огън и бездни и те ще тръпнат пред него. Нека ни води - ние ще го следваме.“ (Арагорн)
* „Времето не чака. Но и цяла година да имах, пак нямаше да ви кажа всичко.“ (Гандалф)
* „Далече, далече под най-дълбоките галерии на джуджетата, безименни твари гризат света. Дори и Саурон не ги познава. По-стари от него са те. Аз бродих там, ала не ще помрача белия ден с разказа си. Сред онова отчаяние врагът бе единствената ми надежда и аз го гоних по петите.“ (Гандалф)
* „Аз низвергнах врага си, той рухна от висините и разби планинския склон, където намери гибелта си. Сетне мракът ме обгърна, отлъчи ме от мислите, от времето и ме залута надалеч по друмища, за които не ще говоря. Гол се завърнах - за кратко, додето изпълня дълга си. И гол лежах на планинския връх.“ (Гандалф)
* „Така пристигнах в Карас Галадон и открих, че току-що сте си заминали. Задържах се там, сред вечното време на тая страна, където дните носят изцеление, а не разруха. Изцелих се и бях облечен в бяло. Съвети дадох и съвет получих. По незнайни пътища дойдох сетне насам и нося вести за някои от вас.“ (Гандалф)
* „За Изгубените иде час да вдигнат глави,<br>Сивият отряд от север все напред ще върви.<br>Но съдбата днес за тебе отреди мрачен път -<br>път незнаен към Морето, там где Мъртвите бдят.“
* „Хайде! Изтече времето, отредено за дружеска среща подир раздялата. Сега е нужна бързина.“ (Гандалф)
* „Той пак се омота в стария дрипав плащ и поведе другарите си.“
* „Нима не лъщи като сребро, не препуска ли плавно като поток? За мене идва - конят на Белия конник. Заедно потегляме на бой.“ (Гандалф за Сенкогрив)
* „Неведнъж се натъкваха на прикрити блата и просторни поляни, обрасли с острица, трептяща над влажни, коварни мочури, но Сенкогрив намираше път и останалите коне следваха дирята му.“
 
* „Тук всички сме приятели. Или поне би трябвало да бъдем; единствено смехът на Мордор ще ни възнагради, ако се
скараме.“ (Гандалф)
* „Арагорн бавно разкопча пояса си и сам облегна меча, изправен до стената.<br>- Тук го оставям - каза той, - ала заповядвам да не го докосваш и да не разрешаваш ничия друга ръка да стори това. В тая елфическа ножница се крие Мечът, що бе строшен и наново изкован. Телчар пръв го е създал в незнайни времена. Смърт ще сполети всеки, който изтегли Елендиловия меч, без да е наследник на Елендил.“
* „Ала в труден миг достойният мъж трябва да се довери на мъдростта си. Вярвам, че сте приятели без зъл умисъл и заслужавате уважение. Можете да влезете.“
* „Нямам съвети за ония, що се отчайват. Ала съвет мога да дам и да ти изрека ясни слова. Ще ги изслушаш ли? Те не са за всяко ухо. Моля те да излезеш на прага си и да погледнеш надалеч. Предълго си седял в сенките, заслушан в лъжовни истории и неверни съвети.“ (Гандалф)
3533

редакции