• „Жевите се посвещават на Бога, когато дяволът вече не иска да има вземане-даване с тях.“