• Мъдрост, която кара да се изчервяваме, отблъсква; мъдрост, която ни кара да се смеем, привлича.