Солон (гр. Σόλων, ок.634-559 г.пр.н.е.) е атински законодател и поет.


  • Грижата за излишното често се съчетава със загуба на необходимото.
  • Който плаши мнозина, от мнозина се плаши.
  • Човек не може да се нарече щастлив, докато е жив.