• „Трагедии се случват къде ли не, но от тях няма последствия. В това може би е цялата същност на трагедията.“