• „Всеки от нас счита своя живот за филм, който не му се удава по вина на режисьора.“