Славейков

Уикимедия пояснителна страница

Славейков може да се отнася за:

  • Петко Славейков, български поет, просветен деец и политик (1827–1895);
  • Иван Славейков, български просветен деец, филолог и политик, кмет на София и министър на просвещението (1853–1901);
  • Христо Славейков, български политик, председател на Народното събрание и министър на правосъдието (1862–1935);
  • Пенчо Славейков, български поет, директор на Народната библиотека и Народния театър (1866–1912).
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че тя да сочи направо към подходящата статия.