Слава Севрюкова (1903-1991) е българска ясновидка, сътрудничила с дарбата си на различни научни институти. Съпруга е на украински белогвардеец.


 • Българското племе никога, ама никога не ще бъде заличено от лицето на земята. Други народи, както ми се разкрива, ще изчезнат, ние – не. Помнете – никога! Събудената мощ на духа на българина е голяма. Родината ни ще се превърне в райска градина. Тези, които сега я напускат един ден горчиво ще съжаляват.


 • В тежкия период ще ни помогнат носителите на феноменални способности. Единствено духовността ще ни възроди.


 • Гонения срещу богомилите България се срива под турско робство, поради натрупаната с векове карма от безмилостните гонения срещу богомилите. По-късно, въпреки многобройните опити, сама не намира сили да отхвърли турското иго. Свободата й идва отвън, от руснаците. Помислете защо се дарява независимост… Затова не е изцяло изплатена кармата ни.


 • Дарбата е врата към света. Не си ли в чистота и искреност пред Бога, може да нахлуе тъма. Тогава тежко ти. "Искаше - ще си кажат отгоре, - но не бе готов."


 • Докато Европа слисана умува какво да предприеме за осиротялата ни държава, някои политици ще бъдат съдени за поредната, може би най-страшна национална катастрофа. Мнозина ще заплатят с лихви греховете си. От тоз миг нататък властниците ще станат изключително внимателни към събитията в страната. В периода, когато същата тази Европа объркана се двоуми как да реагира, сърбите състрадателно ще ни подадат ръка. Ще ги приемем като братя.


 • Държавата ни ще изпадне в критично състояние на границата на оцеляване. Когато е на ръба, духът на превъплътения Давид, тогава неин водач, ще я спаси. В негово лице България ще даде на света значим политик. Той ще направи много за страната и за Европа.


 • Държавата ще се срине. Ще се изредят да я управляват много партии, но нищо няма да постигнат. Напротив – ще я крадат. Ще минават тия, ония… И ще дойде жена, която ще оправи нещата. Това ще стане към 2017-2018 година. България ще се изправи на крака едва тогаз.


 • Едва след позорния акт на разцепване на страната, загрижената за собственото благоденствие политическа класа изведнъж ще се стресне и посъживи. Ще се осъзнае и замилее за позабравеното "отечество любезно". Народностната ни карма ще приключи, когато парче земя се откъсне от България. Горчива орис. Едва подир това ще настъпи известно благоденствие за изстрадалия народ.


 • Желаете ли да усъвършенствате способности, стремете се към всич­ки добродетели. И ги отстоявайте. Инак ще затънете в тинята на мрака.


 • Животът е битка безкрай за умове и сърца. Нищо не е такова, каквото изглежда. Търсете истината и се учете да я разпознавате. Това е най-трудно. Понякога е на косъм от онова, което се приема за нея.


 • Животът на Земята се подчинява на космически закони. Равновесието между нашия и отвъдния свят отдавна е нарушено - с милиони и милиарди души. Пренаселени сме. За да се възстанови балансът, милиони и милиарди трябва да преминат в Отвъдното - бързо и заедно.


 • И в най-тъмни години не угасват лъчите сред будните синове на нашето племе. Все има проблясъци. Но българинът е склонен към леност. Обогатили се материално, забравя духовното. Тъй е и при другите народи. Затуй сме в недоимък. Но тази период няма да е безкраен. Кармата ни най-сетне ще свърши. Предстои да станем като Швейцария, та и повече. "Да знаете – духът на библейския Давид вече се е превъплътил в България." (През 1980-те е бил момче на 7-8 години.)


 • Искайте! Искайте и ще имате! Но без мъдрост нищо не ще ви ползва. Свободата е отговорност. Съдбата не ни държи зависими на каишка, като куче. Глупостта плете лепкави мрежи. Мъдростта руши ограничения. Извор на радост, животът е и страда­ие. Трансформирате ли го в добро, умъдрели сте. Не е лесно.


 • Между Русия и Китай кръв ще се пролее. Ще има сериозно стълкновение… за богатствата на безбрежния Сибир.


 • На Земята винаги има две крайности, Светлина и Тъма, продължава прорицателката. Те владеят Човешкия дух. Да, у нас неведнъж е вилняла непрогледна Тъма, но по-често благоденства томителна Светлина. Душите, въплътени на българска земя, се извисяват. Племето ни, подобно на еврейското, е белязано от Бога. Тук се въплъщават еволюирали, ведно с най-пропаднали ниски духове. За да се развиват. При нас по-бързо се расте в сравнение с другите народи. Будни сме, с борбен дух, но поради прекомерно ярката индивидуалност не сме единно племе. И все пак, колкото да намаляваме, пак повтарям, не ще изчезнем от лицето на Земята.


 • Не бойте се - човешкият род не ще бъде изтрит от лицето на Земята. Виждам - унищожения. Неузнаваеми промени. Обновеното Човечество ще се лиши от една нелепа и страшна своя съставка - озвереността. В него ще вземе връх Христовата душа. След грандиозни изпитания на границата на оцеляване ще се оттласне напред. Към позабравената пренебрегвана Духовност.


 • Не бойте се, България никога няма да се изгуби от света, за разлика от други държави!


 • Не мислете, че земята, по която стъпвате, ще е все българска. Някога значителен къс болезнено ще се изтръгне от живата й жилава плът. Югоизточната (част).


 • Не трябва да търсим признание, че носим горд дух, а да го заслужим.


 • От най-старите народи в Европа сме, няма да ни затрият. Докато има живот на Земята, българите не ще изчезнем. Затова, казвам ви, богоизбрани сме. Други народи ще се заличат, ние не. Въпреки упадъка трябва да се гордеем с народността си. Открай време сме изпращали в забвение най-страшните поробители.


 • Племето ни не ще погине е изпитанията. Знайте, онези, които останат и които ще дойдат после, все ще се зоват българи.


 • Помнете - няма пълно унищожение. Временната загуба е част от сражението.


 • Помнете, ще удивим Човечеството. Родените сред нас открития ще впечатлят света. Тепърва ще се узнае и за приносите ни в историята. Ще дадем на човешкия род големи умове. В областта на науката, та дори и в омразната напоследък политика. И това ще стане, но вече по-късно във времето, когато се превърнем в равностойни членове на Европа.


 • Предстои да бъдем почитани в Европа и по света! От племето ни ще излязат умни същества. Ще го прославят извън пределите на страната. Радвайте се, че живеете в България!


 • Предстои наша територия да бъде "предадена" на Турция. За съжаление, ще се изтърпи и този позорен акт, за да приключи нелеката ни обремененост. Политиците едва тогаз ще се осъзнаят и втурнат да работят за Родината.


 • Разпънати на кръст между Изтока и Запада, между Севера и Юга, пред нас се откроява един единствен избор – Духовността. Към него нито Западът, нито Изтокът ще ни спрат, защото свише сме предопределени да обогатим света. А и в миналото сме го правили.


 • Рано или късно предстои обединение на славянството. То ще предостави на Човечеството велики завоевания. България ще е резерват на Духовност. Нашият народ ще реализира докрай благородна месиянска роля към славяните.


 • Русия никога не ще рухне. Напротив, през 21 век отново ще възвърне световното си могъщество. Славяните никога не ще изчезнат от лицето на Земята. Отредена им е водеща духовна мисия в предстоящите съдбини на човешкия род.


 • С Промяната много лидери и правителства ще се сменят. Най-сетне начело ще застане жена. Ще възвърне в политическия живот истинското родолюбие и забравените изконни ценности. Това ще е белег за изплащане на българската карма. Тогава ще се оттласнем напред. Ще настъпи неудържим разцвет във всички области. Ще настане чудо през XXI век в Родината.


 • Страната ще преодолее кризата и укрепне. От богоизбрания ни народ ще се роят бъдещи духовни водачи. Това не е случайно – писмеността на славянското племе преди повече от хилядолетие се яви чрез нас. Предстои ние да разширим неговата култура. Това е кармично предопределено.


 • Таман страната ни ще се пооправи и светът ще тръгне на зле. Но ние тогаз вече ще сме на завет за онова, което иде… То ще трае наполовина на времето на Втората световна война…


 • Това ще са нелеки изпитания. Страната ни ще е пред опасност от загуба на държавността. Ударът обаче няма да се приеме толкова страдалчески от народа, защото границите между държавите в ония години ще са размити…


 • Търсещият никога не се изчерпва. Живейте тъй, че след края ви и Космосът да плаче…


 • Хората ще заживеят обединено. Границите ще отпаднат, но отделните народи ще запазят самобитност. Едва тогаз България ще роди значими политици-обединители. Големи умове, помнете, предстои да излязат от нашето племе. Със световен принос в много области на човешкото знание – наука, философия, изкуство. Тогава страната ни ще е повече от Швейцария. Ще се превърне в малък примамлив световен оазис.


 • Често пъти се разрешава да поискаш да ти се спус­не пример, за да обясниш онова, което ти се дава, какво е - просвещава. - Но трябва мъдрост, да го разгадаеш и приложиш, за да разбереш какво ще последва. Затова, стремете се към нея. Хората с дарба, лише­ни от мъдрост, се развиват донякъде. Тя трябва да се отгледа. С лишения, добрина и търпение.


 • Човешкият род, затънал в консуматорство, би се превърнал в завод за отпадъци.


 • Ще бъдат направени и опити части от североизточна България да отидат към Турция.


 • Ще дойде време населението в България силно да оредее. Мнозина ще я напуснат. Но по земите ни все ще има хора, зовящи се българи, говорещи родния език.


 • Ще изтекат черните времена. В България нещата ще се променят към добро. Когато с гръм и трясък нахлуе злото и всичко изглежда непоправимо погубено, ненадейно ще настане обрат. Като прогонени от подивели ветрове, ще се разпилеят разбойниците, които с десетилетия са грабили държавата. Ще дойдат честни хора, милеещи за нея. Затова ви казвам: Гласувайте, кой как желае, но гласувайте! Отреденото ще стане, ала всеки трябва да поеме и лична отговорност, за да извърши България своята нелека мисия!


 • Ще имаме авторитет. Но никога не ще успеем да се издигнем икономически. България ще я спаси не толкова възстановената икономика, колкото възвърнатата Духовност. Трябва да се стремим да бъдем център на Светлината.


 • Ще се направи опит части от Североизточна България и Югоизточна България да бъдат откъснати по мирен път в началото на 21-ви век..Виждам как без пушка да пукне, по мирен път, ще се отцепят към съседната нам югоизточна съседка. Когато ние влезем в Европа. И Европа ще гледа с почуда, и няма да знае как да реагира. Толкова мирно и кротко ще стане всичко това. И тогава, сърбите ще ни протегнат първи ръка. След 1990 година мнозина ще се изредят да ни управляват, много гръмки обещания ще дават, но в крайна сметка нищо няма да успеят да направят. И едва,, когато се отцепи част от страната ни, виждам как българският народ ще се вдигне като един. И едва тогава ще бъдат осъдени тези властници, които години наред пилееха силите на народа, на държавата…


 • Бъдете искрени, честни! Бъдете в този свят, но не от този свят…

Източници

редактиране
Уикипедия разполага със статия за Слава Севрюкова