• Кръглото трябва да влезе в правоъгълното.
  • Най-бързият играч е топката.