Сенека Стари

(пренасочване от Сенека Старши)
  • „Малката скръб е мълчалива, а голямата — безмълвна.“
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Сенека Стари